Inzicht ondernemingscijfers

Tussentijdse

Om grip te houden op uw onderneming en met een blik op het banksaldo en de onderbouwing ervan. Waardoor is de groei ontstaan, hoe te behouden en waar te corrigeren zodat de jaardoeleinden behaald worden. Vanuit uw ondernemingscijfers, jaarrekening financiële keuze maken.

Op jaarbasis

Een moment om naar het verleden te kijken en ervan te leren met open blik naar de toekomst. Uw jaarcijfers worden opgemaakt om te voldoen aan wettelijk verplichting en  ook een blik dat u als ondernemer uit uw onderneming de financiële voldoening hebt gehaald. Zijn uw ondernemingsdoelen behaald. Samen met een begroting krijgt u inzicht over de financiële kant van uw onderneming.

Jaarrekening met persoonlijke touche